+31651540236 contact@med4u.nl

Vanaf 1 januari 2024 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen en voor  gesubsidieerde mediation. Deze normen gelden voor toevoegingsaanvragen die worden ingediend vanaf 1 januari 2024. Dus gaat u scheiden in 2024 of bent u alleenstaand en wilt u afspraken met uw ex-partner herzien?  Hier onder leest u of u mogelijk in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. 

Uw inkomen?

De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad in 2024 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2022 (het peiljaar).

Uw situatie

Bent u gehuwd, samenwonend of éénouder gezin?

Als uw fiscaal peilinkomen in 2022 minder of gelijk was aan € 30.700 bruto per jaar, dan betaalt u een eigen bijdrage van slechts € 61. Wanneer uw fiscale inkomen in 2022 hoger was dan € 30.701 maar lager dan € 44.000 dan betaalt u een eigen bijdrage van € 121. Wanneer u een inkomen meer dan € 44.000 genoot in 2022, heeft u geen recht op een toevoeging.

Wanneer uw inkomen (per persoon) in het peiljaar dus 2022 lager is dan € 44.000,-, kunt u recht hebben op gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging). Het kan dus ook zijn dat één van u beiden recht heeft op een toevoeging of u kunt hier beiden recht op hebben.

Uw vermogen?

Er bestaat geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation als het vermogen in box 3 in 2022 (het peiljaar) hoger is dan het op 2022 van toepassing zijnde drempelbedrag. Dit bedroeg € 31.747. Was het saldo van al uw bankrekeningen in uw aangifte over 2022 dus hoger dan dit bedrag, dan heeft u geen recht op een toevoeging. 

Let op! Als uw vermogen na de scheiding groter is dan € 18.476 dan moet u uw toevoeging terugbetalen aan de Raad voor Rechtsbijstand. Bijvoorbeeld als het huis wordt verkocht of het totale saldo van uw bankrekeningen dit bedrag overstijgt. Dit noemen we de vermogensgrens i.v.m. resultaatsbeoordeling. 

Geen toevoeging?

Wanneer u geen recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand, werk ik op basis van het reguliere uurtarief, zie wat kost mediation. U betaalt dan niet meer dan waar u gebruik van maakt. Bovendien verdient u de gemaakte kosten vaak weer terug. Door de juiste financiële en fiscale adviezen kunt u in de toekomst namelijk heel veel geld besparen. In het eerste vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek kijken we wat er op u van toepassing is! Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

× Direct Whatsapp contact