+31651540236 contact@med4u.nl

Partneralimentatie is het bedrag dat na de scheiding moet worden betaald door de ene partner aan de andere partner. Als je na je scheiding niet genoeg geld hebt om voor jezelf te zorgen, of als je partner niet genoeg heeft om voor zichzelf te zorgen is de ander verplicht partneralimentatie te betalen.

Partneralimentatie kan van toepassing zijn in twee gevallen: als je getrouwd bent geweest, of als je een geregistreerd partnerschap hebt gehad. Gaan jullie scheiden? Dan moet je over partneralimentatie gaan nadenken.

Een nieuwe wet partneralimentatie per 1-1-2020: Wat betekent dit als je wilt gaan scheiden?

De nieuwe wet partneralimentatie gaat in op 1 januari 2020. De nieuwe wet partneralimentatie gaat gelden voor partneralimentaties die dus na 1 januari worden vastgesteld. Dat betekent dat als je nu al partneralimentatieafspraken hebt, deze gewoon zo blijven. De nieuwe wet zal dus niets veranderen aan de huidige situatie, mocht je al gescheiden zijn. Alleen als je na 1 januari gaat scheiden zullen de nieuwe regels op jullie van toepassing kunnen zijn.

Wat verandert er?

Volgens deze nieuwe wet wordt de duur van de partneralimentatie na echtscheiding ingekort. De maximale termijn is nu 12 jaar en dit wordt teruggebracht naar maximaal 5 jaar. De nieuwe stelregel is dat iemand zijn minder verdienende ex-partner vanaf het moment van echtscheiding de helft van het aantal huwelijksjaren partneralimentatie moet betalen, met een maximum van vijf jaar. Wie bijvoorbeeld vier jaar getrouwd was, moet dus twee jaar partner alimentatie betalen.

Geldt dit voor iedereen?

Er zijn drie uitzonderingen. Als jullie kinderen hebben, kan de partneralimentatie gelden tot jullie jongste kind twaalf is geworden. Wie langer dan vijftien jaar is getrouwd en op het moment van scheiding binnen tien jaar de AOW-leeftijd bereikt, kan tot de AOW aanspraak maken op partneralimentatie. Een derde uitzondering vervalt zeven jaar na invoering van de wet: alimentatiegerechtigden boven de vijftig die langer dan vijftien jaar getrouwd waren krijgen tien jaar doorbetaald.

Hoeveel partneralimentatie?

Eventueel kun je door mediator een partneralimentatieberekening laten maken om te bepalen wat in jullie specifieke situatie een redelijk bedrag is. Daarna kunnen jullie alsnog beslissen of je je aan dit bedrag wilt houden of liever een ander bedrag afspreekt. Het bedrag dat je uiteindelijk met elkaar afspreekt wordt opgenomen in het echtscheidingsconvenant. En wordt je het niet met elkaar eens? Dan kan je de rechter vragen een bedrag vast te stellen.

Ik kan je nog zoveel meer vertellen over partneralimentatie en kinderalimentatie. Of alle andere onderwerpen die te maken hebben met scheiden via een mediator. Wil je meer informatie? Neem gerust contact op! Een informatief gesprek kost niets!

Bel 06-51540236 of mail naar contact@med4u.nl

× Direct Whatsapp contact