+31651540236 contact@med4u.nl

Als jullie uit elkaar gaan is dat natuurlijk erg verdrietig. Het heeft een enorme emotionele impact en misschien hebben jullie een samenlevingscontract opgesteld, samen een koopwoning gekocht of hebben jullie samen kinderen. In dit artikel geef ik je meer informatie over hoe een samenlevingscontract ontbinden.

Ik zal ook ingaan op de verschillende situaties die zich kunnen voordoen, zoals eenzijdige ontbinding, het verdelen van bezittingen en schulden, en hoe om te gaan met een samenlevingscontract wanneer jullie kinderen hebben. Daarnaast zal ik bespreken wat te doen als jullie een koopwoning hebben en een hypotheek delen. Tot slot zal ik advies geven over het vinden van hulp of professioneel advies bij het ontbinden van een samenlevingscontract.

Belangrijkste punten:

  • Het ontbinden van het samenlevingscontract kan een complex proces zijn.
  • Er zijn verschillende manieren om een samenlevingscontract te beëindigen, waaronder het sturen van een aangetekende brief aan je partner.
  • Als er geen medewerking is van je partner, zijn er nog steeds mogelijkheden om het samenlevingscontract te ontbinden.
  • Afspraken moeten worden gemaakt over de verdeling van bezittingen en schulden
  • Bij het ontbinden van een samenlevingscontract met kinderen moeten er afspraken worden gemaakt over een ouderschapsplan en eventuele alimentatie.
  • Bij een gezamenlijke woning moeten er afspraken worden gemaakt over wat er met de woning en hypotheek gebeurt.
  • Professionele hulp en advies van een mediator, advocaat of notaris kunnen van onschatbare waarde zijn bij het ontbinden van een samenlevingscontract.

Hoe kun je een samenlevingscontract beëindigen?

Een beëindiging van een samenlevingscontact of samenlevingsovereenkomst kan op verschillende manieren worden gedaan. Een van de meest gebruikelijke manieren is het sturen van een ontbindingsbrief naar je partner. Het goede nieuws is dat je voor het ontbinden van een samenlevingscontract geen notaris nodig hebt, wat kosten kan besparen. Daarbij is het nuttig om te kijken in het samenlevingscontract welke afspraken er gemaakt zijn over het ontbinden, om onvoorziene kosten te vermijden. 

In de ontbindingsbrief moeten jullie aangeven dat jullie het samenlevingscontract willen beëindigen en welke afspraken er worden gemaakt met betrekking tot bezittingen, schulden en eventuele kinderen. Het is belangrijk om te vermelden dat er juridisch gezien geen wettelijke vereisten zijn voor de ontbindingsbrief, maar het is wel verstandig om deze als een aangetekende brief te versturen, zodat je een bewijs hebt van verzending.

Wat te doen als jij het samenlevingscontract eenzijdig ontbinden wilt?

Als jij het samenlevingscontract eenzijdig ontbinden wilt, omdat je partner niet meewerkt, zijn er mogelijkheden om dit te doen. Een optie is om samen afspraken te maken met behulp van een mediator. Een mediator kan jullie helpen om tot een overeenkomst te komen bij het ontbinden van een samenlevingsovereenkomst en kan ook de communicatie tussen jullie verbeteren.

Als het niet lukt om samen tot een oplossing te komen, kun je juridische stappen ondernemen en een advocaat inschakelen om het samenlevingscontract te laten ontbinden door de rechtbank. Het is belangrijk om juridisch advies in te winnen, zodat je weet wat je rechten en opties zijn in deze situatie, zoals afspraken in het samenlevingscontract over het eigen pensioen.

Inboedel en bankrekeningen bij een samenlevingscontract ontbinden

Bij het ontbinden van een geregistreerd partnerschap is het belangrijk om afspraken te maken over de verdeling van bezittingen en schulden. Dit omvat niet alleen de inboedel, zoals alle spullen in en rond het huis, maar ook bankrekeningen, spaarrekeningen en eventuele schulden die jullie gezamenlijk hebben.

Verdeling bezittingen en schulden

Het is raadzaam om dit op een eerlijke en evenwichtige manier te doen, waarbij rekening wordt gehouden met de financiële situatie en de bijdrage van elke partner aan de gezamenlijke bezittingen en schulden. Het is verstandig om een inventarisatie te maken van de gezamenlijke bezittingen en schulden, zodat jullie een duidelijk beeld hebben van wat er verdeeld moet worden.

Als jullie er samen niet uitkomen, kan het nuttig zijn om mij als mediator in te schakelen. Ik kan jullie neutraal advies geven en jullie begeleiden bij het maken van de juiste afspraken. In sommige gevallen kan het ook nodig zijn om juridische hulp in te schakelen, bijvoorbeeld als er sprake is van ingewikkelde financiële zaken, bijvoorbeeld wie de woning overneemt, de verdeling van de kosten of als jullie er echt niet samen uitkomen.

Uit elkaar gaan met een samenlevingscontract en een kind

Wanneer je samen een kind of kinderen hebt en uit elkaar gaat, ben je verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Ook wanneer je niet getrouwd bent is dat verplicht als er kinderen in het spel zijn. In zo’n ouderschapsplan staan de afspraken over de kinderen zoals de kinderalimentatie en de verdeling van de zorg voor de kinderen. Als mediator zorg ik ervoor dat jullie samen alle afspraken maken in het belang van jullie kinderen, want het belang van jullie kinderen staat voor mij voorop.

Ouderschapsplan en kinderalimentatie

In het ouderschapsplan worden onder andere afspraken vastgelegd over de omgangsregeling, de verdeling van de zorgtaken en de financiële verantwoordelijkheden. Ook maak ik voor jullie een berekening van de kinderalimentatie en zorg ik ervoor dat alle afspraken helder in het ouderschapsplan staan. Verder moeten jullie natuurlijk alle afspraken die zijn gemaakt in het samenlevingscontract zoals afspraken over verdeling van de inboedel. Bij het beëindigen van het samenlevingscontract is het belangrijk om de kosten van de opvoeding en verzorging van jullie kind duidelijk en eerlijk te regelen. Het opstellen van een ouderschapsplan kan hierbij helpen, omdat dit ervoor zorgt dat de belangen van het kind centraal staan en beide ouders betrokken blijven bij de opvoeding.

Partneralimentatie na ontbinden samenlevingscontract 

Het is belangrijk om te weten dat partneralimentatie niet automatisch van toepassing is bij het ontbinden van een samenlevingscontract. Het is wel mogelijk om samen afspraken te maken over partneralimentatie, maar dit moet dan wel in onderling overleg gebeuren. Er zijn geen wettelijke richtlijnen voor partneralimentatie bij het ontbinden van een samenlevingscontract, dus het is raadzaam om hierover professioneel advies in te winnen. Een advocaat kan jullie bijvoorbeeld helpen om de afspraken omtrent partneralimentatie juridisch vast te leggen.

Samenlevingscontract ontbinden met koopwoning en hypotheek

Staan jullie beiden als eigenaar ingeschreven bij het Kadaster? Dan moet je goede afspraken maken over de koopwoning. Je spreekt zelf af wie in de woning blijft wonen. Degene die in de woning wil (en kan) blijven wonen moet de ander dan uitkopen. Dat kan lastig voor jullie zijn en misschien kan ik jullie daarbij helpen. Wanneer het uitkopen van de ander niet mogelijk is in jullie situatie, kunnen jullie samen de huidige woning verkopen waarna jullie met de eventuele opbrengst los van elkaar een nieuwe woning zoeken.

Kosten van het ontbinden van het samenlevingscontract

Wanneer jullie gaan samenwonen en een samenlevingscontract opstellen, is het belangrijk om ook te denken aan de kosten van het ontbinden van het samenlevingscontract. Vooral als er kinderen zijn waar een van jullie voor gaat zorgen, is het goed om deze kosten in gedachten te houden. Het kan zijn dat de kosten van het ontbinden van een samenlevingscontract vergelijkbaar zijn met die van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Afspraken die jullie maken bij het opstellen van een samenlevingscontract zijn bindend en gelden boven iedere andere afspraak. Het is belangrijk om eventuele beëindiging van het samenlevingscontract goed te regelen. Wanneer jullie het samenlevingscontract ontbinden, is het verplicht om dit schriftelijk te doen, bijvoorbeeld met een aangetekende brief naar je partner. 

Advies of hulp nodig bij het ontbinden van jullie samenlevingscontract?

Als jullie hulp of advies nodig hebben bij het ontbinden van een samenlevingscontract, is het raadzaam om professionele hulp in te schakelen. Er zijn verschillende experts die jullie kunnen bijstaan, afhankelijk van jullie specifieke situatie en behoeften.

Een mediator kan jullie helpen bij het maken van afspraken en het oplossen van eventuele conflicten. Met de hulp van een mediator kunnen jullie samen tot overeenstemming komen en het ontbindingsproces soepeler laten verlopen. Neem hier contact op voor het maken van een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek.

Dit kan bij jullie thuis, wanneer het jullie uitkomt en ik zal uitleggen waarom mediation verstandig is. Na dit gesprek ontvang je een heldere kostenopgave zonder verrassingen achteraf. Ook bij het ontbinden van jullie samenlevingscontract heb je mogelijk recht op een vergoeding van de kosten door middel van een toevoeging vanuit de Raad voor Rechtsbijstand.Meer hierover lees je hier.

× Direct Whatsapp contact