+31651540236 contact@med4u.nl

Vanaf de leeftijd van 18 jaar is jullie kind meerderjarig en vervalt het ouderlijk gezag! De afspraken over jullie kind(eren) in het ouderschapsplan komen in principe dan te vervallen. Jullie kind bepaalt vanaf nu alles zelf. Vanaf het moment dat je kind 18 jaar is geworden hoeft er geen kinderalimentatie meer betaald te worden aan de andere ouder, tenzij jullie kind nog bij een van de ouders woont. Echter, jullie zijn wel verplicht om jullie kind te voorzien in een bijdrage in het levensonderhoud en studie, tot 21 jaar.  De verplichting om financieel voor je kind te zorgen houdt dus meestal pas op, op het moment dat hij/zij 21 jaar wordt. Tot dat moment geldt er dus een ‘verlengde onderhoudsplicht’.

Een verlengde onderhoudsplicht houdt in dat ouders de kosten van een studie en het levensonderhoud nog steeds (deels) moeten betalen.  Afspraken over de hoogte van dit bedrag maak je dus ook met je meerderjarige kind zelf. Dit kan hetzelfde bedrag zijn als de kinderalimentatie voor een minderjarige, maar ouder(s) en het kind kunnen hier afwijkende afspraken over maken. De hoogte van het bedrag hangt af van de behoefte van het kind.

 

 

Het berekenen van de behoefte van jongmeerderjarigen

 

Bij het berekenen van kinderalimentatie voor minderjarige kinderen wordt rekening gehouden met de zogenaamde ‘Tremanormen’. Veel rechters, advocaten en mediators hanteren deze normen bij het berekenen van de hoogte van de alimentatie. Voor het berekenen van de hoogte van de alimentatie voor jongmeerderjarigen zijn er geen normen. Meestal kijkt men naar de behoefte van de jongmeerderjarige op basis van de studiefinanciering of naar de behoefte op basis van de daadwerkelijke kosten die de jongmeerderjarige maakt. Het maakt hierbij uit welke opleiding je kind volgt (MBO/HBO/WO) en of hij/zij thuis of elders woont.

Inkomsten uit bijbaantjes neemt men hier meestal niet (volledig) in mee. Als je kind zorgtoeslag ontvangt wordt dit in mindering gebracht op de behoefte.

 

Draagkracht ouders

De draagkracht van de (stief)ouders speelt ook mee. In het geval van gescheiden ouders spreekt men vaak af dat de meestverdienende ouder een groter deel van het bedrag betaalt dan de minst verdienende ouder. Stiefouders zijn ook onderhoudsplichtig voor de stiefkinderen. Je bent een stiefouder als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt met één van de ouders van het kind.

Inkomen van jongmeerderjarige

Op het moment dat de jongmeerderjarige in zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien door bijvoorbeeld het hebben van een baan, dan kan de hoogte van dit inkomen van invloed zijn op de hoogte van de te betalen alimentatie. Wanneer je kind maandelijks minimaal het minimumjeugdloon verdient of een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt is het kind financieel zelfstandig. In dit geval hoeft er geen alimentatie betaald te worden. Het minimumjeugdloon in 2022 is €862,50 (18-jarige), €1035,00 (19-jarige) en €1380,00 (20-jarige) per maand.

21 jaar en ouder

Vanaf de leeftijd van 21 jaar wordt verwacht dat het meerderjarige kind zelf kan voorzien in zijn/haar levensonderhoud. Vanaf 21 jaar zijn ouders niet meer verplicht om mee te betalen voor het levensonderhoud van hun kind. Echter, in de praktijk blijkt dat veel jongvolwassenen van 21 jaar en ietsje ouder nog volop aan het studeren zijn. Als het kind kan aantonen dat er na zijn/haar 21ste nog steeds behoefte is aan een bedrag voor levensonderhoud en studie kunnen ouders in sommige gevallen toch door een rechter verplicht worden om bij te dragen. Uiteraard heeft het de voorkeur om er in onderling overleg samen uit te komen.

Wordt je kind meerderjarig en kom je er als gescheiden ouders niet uit? Ik help jullie graag met hulp bij scheiding en de nasleep daarvan! Stuur een mailtje naar contact@med4u.nl en ik neem binnen 1 werkdag contact met jullie op.

 

 

× Direct Whatsapp contact