Elk kalenderjaar wordt de partner- en/of kinderalimentatie verhoogd. Zo ook in 2023. Voor 2023 is het percentage 3,4 %. De verhoging van alimentatie noemen we indexering.

De hoogte van de indexering wordt elk jaar door de overheid bepaald en ruim van tevoren bekend gemaakt. Meestal is dit half november. De overheid baseert deze verhoging op het prijsniveau in Nederland en het loonindexcijfer van het voorgaande jaar.

Verplicht

De indexering van de partner- en/of kinderalimentatie is verplicht, ook al heb je geen salarisverhoging gekregen. De betalende partij ontvangt geen bericht van de overheid over de jaarlijkse verhoging. Er wordt vanuit gegaan dat de betalende partij dit zelf in de gaten houdt en doorberekend. De 3,4% indexering tel je bij het al te betalen alimentatiebedrag op. Het bedrag wordt elk jaar dus iets hoger.

Stuur de betalende partij een bericht om hem of haar op de hoogte te stellen dat de alimentatie geïndexeerd moet worden. Je kunt in dat bericht direct de hoogte van de indexering aangeven en eventueel ook het nieuwe maandbedrag erbij vermelden.

Maar wat nou als je ex-partner de partner- en kinderalimentatie niet jaarlijks verhoogt met de wettelijk verplichte indexering?

Als je ex-partner de verplichte indexering niet toepast dan kun je het extra te betalen bedrag vorderen. Als de achterstand maximaal een half jaar is en je een beschikking van de rechter hebt, dan kun je hiervoor terecht bij het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen). Dit bureau kan je helpen met het vorderen van het nog te ontvangen bedrag. Als de achterstand langer is dan een half jaar of heb je geen beschikking van de rechter, dan kun je terecht bij het NLAI (Nationaal Loket Alimentatie Inning). Zij helpen je om tot maximaal 5 jaar alimentatie terug te vorderen. Als de alimentatie niet officieel is geregeld dan kan er ook geen alimentatie worden gevorderd.

Situatie inmiddels gewijzigd?

Als de inkomenssituatie van jou of je ex-partner inmiddels is gewijzigd, dan kun je gezamenlijk een herberekening laten uitvoeren via de mediator. Bijvoorbeeld als 1 van jullie inmiddels samenwoont, meer of minder is gaan werken, of substantieel meer of minder is gaan verdienen. Ik help jullie daar graag bij! Stuur dan een mailtje naar contact@med4u.nl

× Direct Whatsapp contact