06 51540236

©2019 Mediation4U BV

Waarom mediation?

Wat is mediation?

Bij mediation brengt een onafhankelijke en neutrale bemiddelaar (de mediator) de communicatie weer op gang, begeleidt hij de gesprekken en bewaakt het proces.

De mediator kiest geen partij, blijft onafhankelijk en neutraal. Om deze reden neemt de mediator geen standpunten in, bedenkt hij geen oplossingen en neemt geen beslissingen. Dit doet u zelf en de mediator begeleidt u daarbij. U doet actief mee en zoekt gezamenlijk naar een creatieve oplossing. Het gaat bij mediation niet om winnen of verliezen, maar dat u beiden tevreden uit het conflict komt (een win-win oplossing).

 

Mediation kent twee belangrijke uitgangspunten:

Vrijwilligheid: geen van de betrokkenen kan gedwongen worden deel te nemen aan mediation.

Vertrouwelijkheid: alles wat tijdens de mediation wordt besproken is vertrouwelijk (alle betrokkenen hebben een geheimhoudingsplicht).

Waarom mediation via Med4U?

  • Mediation is veel goedkoper en sneller dan via een advocaat: u hoeft immers niet twee advocaten te betalen en het werkt ook veel sneller. Waar advocaten zich kunnen verliezen in standpunten en juridische trucjes, zorgt mediation juist voor overleg en onderhandeling.

  • U wilt of moet de relatie met de andere betrokkene(n) behouden of goed afsluiten (bijvoorbeeld bij scheiding en als er kinderen bij betrokken zijn).

  • U zoekt een creatieve oplossing, omdat een juridische beslissing onzeker is en waarschijnlijk niet alles voor u kan oplossen.

  • U werkt samen aan een oplossing die daarom beter bij u zal passen.

  • Door de vertrouwelijkheid kan het makkelijker zijn bepaalde onderwerpen te bespreken.

  • Een mediation kan in kortere tijd (en daarmee goedkoper) tot een oplossing leiden dan procederen bij de rechter.

  • U wilt de oplossing in eigen hand houden.

Hoe verloopt het mediation proces?

Fase 1: Kennismaking, intake en afspraken maken (mediationovereenkomst).

Fase 2: Inventarisatie en in kaart brengen van de belangen. De kern van het conflict boven water krijgen en kijken wat voor u in de toekomst echt belangrijk is.

Fase 3: Uitwerken opties, waar nodig met ondersteuning van experts, zoals juristen, fiscalisten, financieel adviseurs e.d.

Fase 4: Onderhandelen over de opties.

Fase 5: Realiteitstoets.

Fase 6: Vastleggen van de uitkomsten in een vaststellingsovereenkomst (betrokkenen zijn verplicht zich hieraan te houden en in voorkomende gevallen kan het aan te raden zijn dit via een notariële akte te laten vastleggen).

Neem contact op